Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Særskilt språkopplæring

  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

 

Les mer om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet.

 

Kombinasjonsklasse

I samarbeid med Voksenopplæringen i Ullensaker tilbyr vi et to-årig løp for flerspråklige elever som trenger mer grunnskoleopplæring. Elevene får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Elevene får mye trening i å bruke pc. Tilbudet medfører bruk av karakterer og avsluttes med ordinær ungdomsskoleeksamen.   

 

Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Opplæringen er spesielt tilpasset flerspråklige elever. I fellesfagene går elevene i egne grupper på 15 elever, og lærerne legger vekt på å forklare ord og begreper. I tillegg til undervisning i norskfaget har elevene undervisning i styrket norsk. I programfagene går de sammen med de andre elevene på studiespesialisering. De fleste elevene har anledning til å ta privatisteksamen i morsmålet sitt, og de følger da ikke undervisningen i 2. fremmedspråk.   

Studiespesialisering for minoritetsspråklige er et 3-årig løp, men elevene kan bruke lengre tid på opplæringen dersom de trenger det. 

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune

Til toppen