Rektor og skolens ledelse

Skolens ledergruppe består av rektor, to assisterende rektorer, en økonomileder, en administrasjonsleder og 11 avdelingsledere. Alle har personalansvar og oppfølgingsansvar for ulike ansvarsområder og elevgrupper. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til virksomheten.

Ledernes ansvarsområder

Rektor Christian Andresen

Assisterende rektor Svein Harald Grøndahl og Torun Nordgård

Administrasjonsleder Kirsten Janette Holmsen Hansen

Økonomileder Kjersti Trøgstad Sunde

Studieinspektør Bente Taraldsen,  Realfag/Ansvar for Studiespesialisering (ST) Vg1 og Vg2

Studieleder Kristina Samsing, Teknologi- og industrifag (TIP), Kullansvar, Skole på byggeplass og Vg3 fagopplæring i skole

Studieleder Kathrine Berg, Musikk, dans og drama og Kunst, design og arkitektur (MDD/KDA)

Studieleder Roger Otervik, Salg, service og reiseliv (SSR)

Studieleder Signe Kristin Rønning Fretheim, Helse- og oppvekstfag

Studieleder Maria Elle, Norsk/Ansvar for Kombinasjonsklassene og Studiespesialisering (ST) Vg3

Studieleder Morten Grønbeck, Ansvar for Språk, Samfunnsfag og Økonomi

Avdelingsleder Aase Britt Finstad, Tilrettelagt opplæring - Mindre grupper (TM)

Avdelingsleder Karianne Olavsdotter Rutle, Tilrettelagt opplæring - Større grupper (TS)

Avdelingsleder/Koordinator Joon Nilsen, Grunnskoleavdelingen

Avdelingleder Øyvind Lunde, Romerike fengsel

Til toppen