Tilbud til NUS-elever høsten 2020

Var du elev ved Jessheim videregående og fikk 1 eller IV i ett eller flere fag i fjor? Nå får du tilbud om intensivkurs foran høsteksamen. Vi tilbyr kurs her på skolen i engelsk, matematikk og naturfag.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 18/9

Det er mulig å etteranmelde seg.

Til toppen