Oppdatert smittevernveileder for Jessheim videregående skole 09.11.20

Syke personer skal ikke møte på skolen!

 

Her under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder som vi ber alle som oppholder seg på skolen lese og sette seg inn i.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.
 • Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du skal testes så raskt som overhodet mulig.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk:

 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.

 

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19:

 • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

 

Renhold og hygiene:

 • Alle må vaske/sprite hendene sine gjennom dagen og spesielt hvis du har håndtert noe av skolens utstyr og før måltider.

 

Rødt nivå:

 • Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

 

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

 

Tetthet i grupper:

 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.

Kroppsøving:

 

Vi forholder oss til UDIR og idrettens retningslinjer for aktivitet og trening.

 • Føler du deg syk så bli hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene. Bruk antibac før, underveis og etter økta. Finnes alltid i hallen.
 • Unngå å berøre ansiktet med hendene.
 • Kun 2 klasser samtidig i hall og garderober pr. økt. De andre gruppene må enten være ute eller ha digital undervisning uten bruk av garderober.
 • Klassene skal i størst mulig grad ha aktivitet sammen, men elever kan ha aktivitet på tvers av klasser.
 • Det er kun i spillsituasjoner at 1 meters regel kan fravikes.
 • Utstyr som brukes i timen vaskes/desinfiseres regelmessig.
 • Dusjer og garderober kan benyttes etter egen plan og 1 meters regel gjelder.
 • Unngå aktivitet som gir nærkontakt  mellom elevene.

Friminutt:

 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.

 

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser. · Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Elever bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
Til toppen