Smittevernveileder for Jessheim videregående skole

Her under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder som vi ber alle som oppholder seg på skolen lese og sette seg inn i. Hele veilederen kan du lese i lenken nederst i saken.

Ingen syke skal møte på skolen

 • De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
 • Sykefravær meldes til kontaktlærer snarest
 • Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du skal testes så raskt som overhodet mulig.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Når sykdom oppstår på skolen skal eleven gå til R3503 og ta på seg munnbind. Eleven må hentes av foresatte.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal følge de pålegg om karantene som primærhelsetjenesten i hjemkommunen gir i det enkelte tilfelle.

God hygiene og forsterket renhold

 • Vask hender ofte, alltid før måltider og unngå å ta deg i ansiktet.
 • Vask og/eller håndsprit finnes i alle rom
 • Daglig renhold i alle klasserom, verksteder, garderober og toaletter.
 • Dørhåndtak og “ta-flater” behandles ukentlig med det langtidsvirkende virusdrepende beskyttelsesmiddelet “Barrier Tech”
 • Kantina selger kun ferdigpakket mat
 • Totalforbud mot snus og tyggis
 • Alle må kaste sin egen søppel og bidra til å holde orden i klasserom og fellesarealer

Kontaktreduserende tiltak

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt
 • Unngå å dele utstyr og bøker
 • Det er tillatt å spise på klasserom

For fullstendig veileder

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Til toppen