Endringer i skolebusstilbudet i vårt område

Den tragiske rasulykken i Gjerdrum vil påvirke skolebusstilbudet i vårt område. Les mer her!

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå altså er tilpasset.
Veikart over Gjerdrum - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

Ruteendring grunnet leirskred på Gjerdrum, oppdatert kl 1330, mandag 4. januar

Slik kjøres linjene fra mandag 04.januar:

Ingen linjer/ avganger kjøres via stoppested Ask terminal. Gjerdrum ungdomsskole benyttes som alternativt knutepunkt. Dette gjelder fram til beredskapsetatene frigjør Ask terminal.

Linje 400 Oslo lufthavn – Oslo:

  • Linjen deles i 2 - Oslo lufthavn – Kløfta st. og Oslo bussterminal – Åsenhagen.
  • For kryssende reise mellom disse områdene må man benytte tog enten via Oslo lufthavn eller Kløfta st. og videre omstigning til/fra linje 400. Ruter- billett gjelder på Vys tog.
  • Strekning Oslo lufthavn - Ask forlenges til Kløfta st. Fra Kløfta er det mulighet for omstigning til tog mot Jessheim og Lillestrøm - Oslo.
  • Strekning Åsenhagen – Nystuen (fv120) forblir ubetjent inntil videre.
  • Kollektivtrafikkbehov Fjellstaddalen – Myrersletta dekkes med taxi/ minibusser/ bestilling/ beredskap til- fra Åsenhagen (gjelder også linjene 400E, 2871).
  • Strekning Åsenhagen – Oslo bussterminal kjøres som normalt.

Linje 405 Kløfta – Nitteberg – Ask:

Kjøres som normalt.

Linje 410 Nannestad - Eltonåsen – Veståsen/ Ask:

Kjøres som normalt

Linje 400E Eltonåsen – Helsfyr:

Omkjøring via Kløfta, strekningen Nystuen – Skedsmokorset blir ikke betjent.

Linje 2871 Ask – Lillestrøm – Rælingen vgs:

Reisende Fjellstaddalen – Myrersletta reiser med taxi/ minibusser til- fra Skedsmokorset terminal/ Åsenhagen. Omkjøring via Kløfta, strekningen Nystuen – Åsenhagen skole blir ikke betjent.

Linje 3431 Gjerdrum barne- og ungdomsskole - Nitteberg:

Kjøres som normalt.

Linje 3571 Veståsen - Ask – Kløfta – Jessheim vgs.

Kjøres i som normalt.

Linje 3833 Ask – Veståsen – Eltonåsen – Nannestad vgs:

Kjøres som normalt.

 

Det kan komme pålegg fra nødetatene/ myndighetene som medfører behov for endring i dette oppsettet på kort varsel. Reiseplanleggere er oppdatert. Se etter «gul avviksmelding» i reiseplanleggeren.

Ruters reiseplanlegger

Se status for fylkesveier

Til toppen