Aktuelt

Oppdatert informajson om høsteksamen

Eksamen skal gjennomføres som planlagt høsten 2020, fra 11. - 26. november. Les mer her:

Spesialskyss (taxi)

Vedrørende elever med spesialskyss i delvis nedstengt skole. HUSK å avbestill i god tid!

Oppdatert smittevernveileder for Jessheim videregående skole 09.11.20

Syke personer skal ikke møte på skolen!   Her under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder som vi ber alle som oppholder seg på skolen lese og sette seg inn i.

Informasjon til foresatte fra Ruter#

Skoleskyss og overfylte busser – hvordan hindre at alle elever tar samme avgang?

Læringssenteret arrangerer strikkekafé

Fra og med tirsdag 3. november arrangeres strikkekafé for elevene i lunsjen.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Markering av FN-dagen

    Torsdag 22. oktober ble det arrangert kulturdag i skolens kantine.

Elevundersøkelsen

Det nærmer seg gjennomføring av elevundersøkelsen for skolens elever. Elevundersøkelsen gjennomføres årlig og er en undersøkelse der du som elev får si din mening om læring og trivsel i skolen.

Den Europeiske Språkdagen

I anledning Den Europeiske Språkdagen arrangerte Jessheim vgs språkkafé for inviterte klasser torsdag 15. oktober. I alt 23 språk var representert!

Til toppen