Aktuelt

Søke skoleplass til høsten?

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. 

Informasjon om fremmedspråk høst 2021

Informasjon om fremmedspråk for deg som skal begynne på studieforberedende utdanningsprogrammer (ST, KDA, MDD) på Jessheim høsten 2021

Oppmelding til privatisteksamen vår 2021

Husk frist for oppmelding 15. januar–1. februar. Du kan ikke melde deg opp etter at fristen har gått ut.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Søke høyere utdanning

På Jessheim videregående har vi høyt fokus på karriereveiledning med hensyn til elevenes valg av høyere utdannelse.

Digitale elevarbeider på musikk

I en skolehverdag som veksler mellom digital undervisning og varierende fysisk tilstedeværelse, har også musikkelevene fullført prosjektene sine på nye måter.

Endringer i skolebusstilbudet i vårt område

Den tragiske rasulykken i Gjerdrum vil påvirke skolebusstilbudet i vårt område. Les mer her!

Søke skoleplass

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår.

Jessheim videregående pepperkakeskole

De flinke bakerne på Tilrettelagt opplæring - Mindregrupper har laget pepperkakeskole av Jessheim videregående skole.

Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på? Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

Til toppen