Aktuelt

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Søke høyere utdanning

På Jessheim videregående har vi høyt fokus på karriereveiledning med hensyn til elevenes valg av høyere utdannelse.

Digitale elevarbeider på musikk

I en skolehverdag som veksler mellom digital undervisning og varierende fysisk tilstedeværelse, har også musikkelevene fullført prosjektene sine på nye måter.

Endringer i skolebusstilbudet i vårt område

Den tragiske rasulykken i Gjerdrum vil påvirke skolebusstilbudet i vårt område. Les mer her!

Søke skoleplass

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår.

Jessheim videregående pepperkakeskole

De flinke bakerne på Tilrettelagt opplæring - Mindregrupper har laget pepperkakeskole av Jessheim videregående skole.

Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på? Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

TEAMS-møte med stortingsrepresentant Jette Christensen

Torsdag 10.desember "møtte" vi stortingsrepresentant Jette Christensen via TEAMS.  Jette Christensen sitter i Stortingets Utenriks- og forsvarskomitée.

Oppdatert smittevernveileder for Jessheim videregående skole 09.11.20

Syke personer skal ikke møte på skolen!   Her under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder som vi ber alle som oppholder seg på skolen lese og sette seg inn i.

Oppdatert informajson om høsteksamen

Eksamen skal gjennomføres som planlagt høsten 2020, fra 11. - 26. november. Les mer her:

Til toppen