Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/jessheim-vgs.

Videregående skole

 • Korona-virus Rødt smittevernnivå videreføres til og med 14.03.21
  Kommuneoverlegen i Ullensaker har på bakgrunn av fortsatt høyt smittetrykk i kommunen bedt Jessheim videregående om å opprettholde rødt smittevernnivå ut uke 10. Det betyr at rulleringsplanen videreføres i uke 9 og 10. Elevene vil finne oppdatert plan på Teams.
 • Jessheim vgs vinter Husk søknadsfristen 1. mars
  Ønsker du plass ved Jessheim videregående skole neste år må du søke på vigo.no innen fristen 01. mars 2021.

Aktuelt

 • 22.02.2021 Foresattes tilganger i Visma Inschool (VIS)
  Foresatte til elever under 18 år kan i VIS få informasjon om sin ungdoms halvårskarakterer (under menypunktet Historikk>Fag) med mer. Her er en...
 • 15.02.2021 Husk å melde deg opp til privatisteksamen Privatisteksamen vår 2021
  Privatisteksamener gjennomføres som planlagt. Skolene følger gjeldende smittevernregler fra FHI og Utdanningsdirektoratet.
 • 11.02.2021 Det samiske flagget Samefolkets nasjonaldag 6. februar
  Fredag 5. februar feiret skolen den samiske nasjonaldagen.
 • 08.02.2021 Avlysing av eksamen
  Eneste fornuftige å gjøre. - Det er bra at statsråden nå avklarer at det ikke blir skriftlig eksamen i år. Det er det eneste fornuftige å gjøre i...
 • 01.02.2021 Teamuke folkehelse Temauke om folkehelse
  Europalinja (VG3) og 3STE har jobbet tverrfaglig med temauka om folkehelse. Vi satt et historisk perspektiv på det, og snakket om dyrking av det...
 • 27.01.2021 Tilbud om intensivkurs våren 2021
  Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs for avgangselever (VG3 eller påbygg) som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller...

Kalender

Til toppen